התקנת מעליות בבניין משותף דורשת את הסכמת של 2/3 מבעלי הדירות בבניין. עם זאת, את נטל המימון של המעלית מטילים רק על מי שהיו שותפים להחלטה (לא כל דיירי הבניין חייבים לממן את התקנת המעלית, והסכמה עקרונית לא מחייבת הסכמה במימון), ובכל אופן אלו המתגוררים בקומת הקרקע לא ישתתפו במימון. החלטה לגבי עניין ההתקנה חייבת להתקבל במהלך אסיפה מסודרת של הדיירים לצורך הנושא (כך שתהיה גם הצבעה וייכתב פרוטוקול), ובהתאם לתנאי החוק בעניין.